14 desember, 2005

Julebloggkalender

I mangel på automatiserte løsninger går det fint an å lage julekalender med faglige spørsmål for elevene i form av en gratisblogg. Det hele er selvfølgelig aller mest for gøy, men det skaper en ørliten variasjon i læringen og noen pensumtema får en liten repetisjon. Og i denne julekalenderen fikk elevene trening i å søke lurt på nettet. Mulighetene for å kommentere avlørte raskt eventuelle feil i oppgavene eller fasitsvarene, og oppgaver i kalenderen satte i gang flere interessante mediefaglige diskusjoner, noen i kalenderbloggen, andre i klasserommet.

Det ble lagt ut en ny oppgave hver dag. I etterkant er alle oppgavene lagt ut. Sjekk kalenderen her.

Status til nå (14. desember) er at 15-25 av elevene sender inn svar på kalenderoppgavene daglig. I helgene kommer det få svar, så om det blir noe neste år, dropper vi oppgaver de dagene elevene ikke er på skolen. Kanskje vi også skal droppe gevinster av den typen vi har, for å bidra med reklame mot elevene? Vi kan for eksempel ha gavekort i skolens kantine som premie.

13 desember, 2005

Blogging i undervisningen

Å bruke blogging i undervisningen gir mange muligheter. Ikke minst får elevene får publisert det de bruker tida og kreftene sine på å produsere. Kanskje vi kan få fokuset bort fra karakterer og mer inn på gleden ved å skape medieprodukter og få lagt det ut til massenes dom. I en blogg kan medelever kommentere arbeidet, og gi (mer eller mindre) faglig respons. Er så vidt i gang med å teste ut blogg som verktøy på skolen. Svanhild har etablert sin medieblogg med utgangspunkt i et prosjektarbeid, og publiserer dermed det hun har lært – til nytte for andre.

Andre grunner til at jeg vil jobbe mer med blogging i medieundervisningen:
  • Elevene kan lære seg html-koding med større grad av egenmotivasjon.

  • Vi kan fokusere på nett-etikk og blogg-etikk.

  • Poenget med kvalitet, sluttkontroll og korrekturlesing ligger mer opp i dagen når stoffet skal publiseres.

  • Elevene skriver mer – og leser mer – enn de ellers ville gjort. De kan legge ut stoff, lese andres faglige blogger og kommentere dem også når de er hjemme eller andre steder med tilgang til Internett.

  • Eleven kan publisere erfaringer og kunnskap også på andre områder. All kunnskap kan publiserers i blogg.

  • Enkelt å forholde seg til for elever på alle nivåer og med ulik interesse for mediet. De formfokuserte eller tekniske boltrer seg i htmlkoden for oppsettet og skreddersyr sitt eget uttrykk, mens de som er mer opptatt av innholdet kan velge å publisere i et ferdig oppsett.
Flere lærere ser på blogg som et nyttig pedagogisk verktøy. Jan-Arve Overland, medie- og samfunnsfaglærer ved Kongsberg videregående skole, er opptatt av slikt i sin blogg, og bringer deg videre til flere.