13 desember, 2005

Blogging i undervisningen

Å bruke blogging i undervisningen gir mange muligheter. Ikke minst får elevene får publisert det de bruker tida og kreftene sine på å produsere. Kanskje vi kan få fokuset bort fra karakterer og mer inn på gleden ved å skape medieprodukter og få lagt det ut til massenes dom. I en blogg kan medelever kommentere arbeidet, og gi (mer eller mindre) faglig respons. Er så vidt i gang med å teste ut blogg som verktøy på skolen. Svanhild har etablert sin medieblogg med utgangspunkt i et prosjektarbeid, og publiserer dermed det hun har lært – til nytte for andre.

Andre grunner til at jeg vil jobbe mer med blogging i medieundervisningen:
  • Elevene kan lære seg html-koding med større grad av egenmotivasjon.

  • Vi kan fokusere på nett-etikk og blogg-etikk.

  • Poenget med kvalitet, sluttkontroll og korrekturlesing ligger mer opp i dagen når stoffet skal publiseres.

  • Elevene skriver mer – og leser mer – enn de ellers ville gjort. De kan legge ut stoff, lese andres faglige blogger og kommentere dem også når de er hjemme eller andre steder med tilgang til Internett.

  • Eleven kan publisere erfaringer og kunnskap også på andre områder. All kunnskap kan publiserers i blogg.

  • Enkelt å forholde seg til for elever på alle nivåer og med ulik interesse for mediet. De formfokuserte eller tekniske boltrer seg i htmlkoden for oppsettet og skreddersyr sitt eget uttrykk, mens de som er mer opptatt av innholdet kan velge å publisere i et ferdig oppsett.
Flere lærere ser på blogg som et nyttig pedagogisk verktøy. Jan-Arve Overland, medie- og samfunnsfaglærer ved Kongsberg videregående skole, er opptatt av slikt i sin blogg, og bringer deg videre til flere.

Ingen kommentarer: