08 januar, 2007

Bloggføring av prosjektarbeid

Det siste året med faget prosjektarbeid på timeplanen (før LK06 også gjelder VK1) skriver elevene logg på nettet (blogg)gjennom fem-seks ukers fordypningsprosjekt. Lærerne abonnerer på RSS og får dermed rask beskjed når elevene logger, og kan kommentere loggen underveis. Det samme kan medelever.

Loggingen er først og fremst ment som et møtested mellom elev og den læreren som er primærveileder i prosjektet. Eleven skal dokumentere og reflektere over prosessen, og læreren skal lese og eventuelt kommentere underveis.

At denne fag-loggen er åpen for flere på nettet, stiller ikke færre krav til loggeren eller den som legger inn en kommentar.

Og så ser vi at noen er rimelig bevisste på eksponeringen de utsetter seg for - og de ser ikke ut til å ha noe imot det...

Sjekk prosjekt-bloggene i margen.

Funker dette bra, kan vi kjøre i vei med mer eller mindre fast elevblogging.

Ingen kommentarer: