12 september, 2007

Ordføreren og offentlighetsloven

Den som kødder med Offentlighetsloven, kødder med offentligheten, altså folket. Og du kødder med en av bærebjelkene i demokratiet: Åpenhet i forvaltningen.

Bryne-byen er et forhenværende tettsted som vokser raskt, selv om vi ennå kan stå midt på torget og kjenne hevdaluktå rive i nasen på gode dager.

Veksten skjer for raskt til at det blir trivelig, mener noen. Men ordføreren mener at disse fem-seks pensjonistene og et par andre kultur- og miljøidealister, har ”gått over streken” i sin kamp for å holde igjen.

Dette har ordføreren meddelt i flere e-poster under sin offisielle brevlogo, uten å loggføre brevet i kommunens postlister. Til Jærbladet 5. september oppgir han to mulige årsaker:

Det er ikke alt som er av offentlig interesse. Eller – det var en bommert.

SKRIVER EN DEL BREV
Det går ikke helt tydelig fram hvilken av grunnene ordføreren ønsker å bruke i dette tilfellet, men det er ikke sikkert det er så lett å holde orden på, for ordføreren melder til Jærbladet at han ”skriver en del brev som blir sendt i ulike sammenhenger, uten at de blir registrert på postlista”.

Offentlighetslovens § 3 slår fast at ikke bare brev og e-poster, men alle slags dokumenter, skal loggføres i postlister. Som dokumenter regnes “en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, fremvisning eller overføring”.

Ordføreren skal altså loggføre så lenge han kommuniserer som representant for forvaltningen. Og det har han gjort i dette tilfellet.

BRYTER LOVEN
Som alle andre skal ha få gjøre en bommert, selv om han bryter loven.

Men ordføreren kan ikke bevisst velge å la være å føre i postlistene det han måtte mene ikke er i offentlighetens interesse. For da begynner han å bli konsekvent i sine lovbrudd. Da kødder han virkelig med loven – og med folket.

Med den fartstiden han har som folkevalgt, er det vanskelig å tro annet enn at ordføreren i Time vet hva Offentlighetsloven handler om. At han vet at det skal lovhjemmel til for å holde budskap til og fra forvaltningen hemmelig.

Likevel forteller ordføreren at han lar være å registrere “en del brev”. Han tar en slags Valla og bagatelliserer.

FLERE STREKER
Så her er flere enn én strek tråkket over. Den ordføreren har gått over er altså gjentatte, bevisste lovbrudd.

Den andre streken, som de plagsomme idealister skal ha tråkka over, er å skape "mykje frustrasjon og ergrelse", som ordføreren uttrykker det, ved at de med demokratiske, lovlige midler har kjempet for det de tror er det beste for Bryne-byen og dens innbyggere.

I tillegg har de stilt seg lagelig til for hogg i lokalsamfunnet. De har måttet motta mye skittkasting for sin skepsis til høge hus, ny stadion og mulige trange kår på en ny videregående skole.

I feige, anonyme kommen- tarer på Jærbladets nettsider er de blitt kalt bade møkkafolk og Viking-fans. Jeg vet ikke hva om er verst.

ÅPEN KOMMUNE?
Aksjonistene har også anklaget ordføreren for manglende åpenhet i kommunen. Men det har ordføreren avvist...

Jeg er ikke enig i alt aksjonistene står for. Dette innlegget handler ikke om det.

Det handler om en ordfører som først benekter manglende åpenhet i kommunen, for så å klage på de som påpeker denne mangelen i brev som han ulovlig unndrar offentlighet. Og til slutt forteller han lokalavisen, tilsynelatende uten blygsel, at han stadig vekk bryter Offentlighetsloven.

Da stinker det. Ikke bare på torget. Men over hele lokaldemokratiet.

Ingen kommentarer: