07 juli, 2008

Markedsføring - informasjon - journalistikk

En kronikk i Aftenbladet om oppdragsjournalistikk har gitt meg en glimrende sak å drøfte med elevene.

Oppdragsjournalistikk er produksjon av journalistisk stoff som er laget på oppdrag for noen som ønsker redaksjonell omtale av sin virksomhet eller sine produkter.

Altså skriverier, som idet de blir publisert av en redaksjon, bryter med flere punkt i Vær Varsom-plakaten om pressens integritet og ansvar .

Når en avis omtaler en bedrift positivt i en reportasje eller artikkel, betyr det mye mer for bedriften enn at bedriften driver selvskryt i en annonse. Derfor gjør byråer som Newswire det bra.

Og mange redaksjoner blir frista til å bruke gratis-stoff som de kan plukke fra nettsidene til Newswire.

OPPDRAGET TRINN FOR TRINN
Akkurat denne saken har fire fem akter:
  1. Newswire-sak om foreldres frykt for ungdom på moped, der forsikringsselskapet If er profilert gjennom deres bekymring og angivelig seriøse faglige rolle. Det går fram at saken er skrevet på oppdrag fra If Skadeforsikring.
  2. Aftenbladets reportasje der motorjournalist Sven Emil Refseth har klippa fritt fra Newswire sin artikkel og spedd på med egetprodusert stoff og egen byline, uten å nevne at saken i stor grad er kjøpt og betalt av If.
  3. Den nevnte kronikken, skrevet av Ivar Kvadsheim og Thor Bjarne Olsson i nettblekka mc24.no som avdekker Aftenbladets lemfeldige omgang med Newswire. Det hevdes at avisen videreformilder tull og tøys ukritisk fra If.
  4. Aftenbladets beklagelse over å ha benyttet seg av oppdragsjournalistikk.
  5. En analyse av stoffet som publiseres på nettstedet mc24.no og nettstedets omtale av seg selv og sitt oppdrag for leserne. Denne analysen må du gjøre selv.
Så kan du kanskje etterpå mene at mc24.no kaster stein i glasshus. Men kanskje er det slik at vi forventer noe mer av Aftenbladet, avisen med en av landets høyeste medieetiske faner?

Aftenbladet sier ikke noe om påstandene i kronikken om at avisen har formidlet oppdragsjournalisitikk fra Newswire flere ganger.

JAVEL? OG SÅ DA?
Læreplanen for medier og kommunikasjon VG3 har adskillige punkter som berøres, dersom vi drøfter en slik sak i klassen.

Men bryr dagens unge avislesere seg egentlig? Er det ikke bare journalistikklærere og andre av samme rase som synes det er viktig å drøfte journalisters integritet?

Det viktigste for de moderne aviseleserne er kanskje at saken er godt skrevet og lettlest? At stoffet angår dem? At konfliktnivået er høyt? At det er lett å se hvem som er skurk, offer og helt? At replikkene sitter?

Er det som står i avisa mer usant om noen betaler for å få saken på trykk, kanskje? Kan vi stole på det som avisene skriver uansett?

Vær varsom meg både her og der? So what? Eller hva?

Ingen kommentarer: