02 oktober, 2008

Kunder blir lesere

Åpent kundebrev til Aftenbladet:

Den som kjøper sjokolade, banktjenester, tepper og binders er en kunde. Den som kjøper avisa er en... leser.

Stavanger Aftenblads retorikk for å gjøre egne markedsundersøkelser mer spiselige er likevel ikke helt stuerein. Leserpanelet deres på nettet er like mye et kundepanel. Der blandes spørsmål om reportasjer og artikler med spørsmål om hva man synes om en eller annen reklame.

Nå er Aftenbladet.no ute med en undersøkelse i en pop-up: "Vi vil gjerne lære mer om våre lesere...". Altså en leser-undersøkelse, skulle jeg tro.

Neida. Aftnbladet ber 20-30-åringer svare på spørsmål om bank og forsikring. De henvender ser egentlig til forbrukere, kunder, et marked, slett ikke til leserne. Og heller ikke sine forbrukere, men til forbrukerne av de tjenestene avisens annonsører tilbyr.

Henvender avisen seg til meg som leser, får pigede spørsmålene handle om lesing av avisen. Klart at annonselesing er en del av avislesingen, men det er som kunde, forbruker, en enhet i markedet jeg blir spurt.

Kan vi være enige om at Aftenbladet fusker ganske grovt i begrepsbruken her? Jeg mener i allefall avisa har et problem når de ikke klarer å skille leser-rollen fra kunde- og forbrukerrollen.

Det blir som å blande sammen avisens to roller: Demokrati-faktor og representant for offentligheten på den ene siden og kommersiell salgsvare og miljøbelastende utstillingsvindu for markedskreftene på den andre.

Kanskje Aftenbladet ikke er så opptatt av slikt lenger?

Ingen kommentarer: