09 februar, 2009

Mistet grepet totalt

På Jæren har en journalist – hvis kjønn forhåpentligvis er helt uvesentlig – vært på håndballkamp. Journalisten mener i ingressen at "en kvinnelig dommerduo ... mistet grepet totalt".

Her er også de to setningene i teksten som omhandler dommerne:De fire første publiseringsreglene i Vær varsom-plakaten lyder:

4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.
(Hva har kjønn med denne saken å gjøre?)

4.2. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.
(Hvem mener at dommerne mistet grepet? Er dette et kampreferat eller en kommentar?)

4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.
(Igjen en sak for likestillingsombudet?)

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. ...
(Hva sier ingressen om dommerne og hva sier brødteksten?)

02 februar, 2009

Venstrevridd skole

I dette valgåret er det grunn til å minne om to forhold:

En: Politisk reklame er fremedeles ikke helt stuereint.

To: Skolen blir fremdeles beskyldt for å være tendesiøst venstrevridd i forhold til resten av samfunnet.

Under disse omstendigheter bør det vel ikke lekke ut at et bestemt politisk parti har hacka seg inn på meldingstjenesten i It's learning...

Men det er en viss logikk i koblingen mellom It's learning og akkurat dette partiet:
  • Begge har fått makt i skolen uten at vi forstår hvorfor.
  • Begge har noe å fare med, men det finnes det gode alternativ for den som vil tenke selv.
  • Ingen av dem er tilpassa norsk skole anno 2009.