02 februar, 2009

Venstrevridd skole

I dette valgåret er det grunn til å minne om to forhold:

En: Politisk reklame er fremedeles ikke helt stuereint.

To: Skolen blir fremdeles beskyldt for å være tendesiøst venstrevridd i forhold til resten av samfunnet.

Under disse omstendigheter bør det vel ikke lekke ut at et bestemt politisk parti har hacka seg inn på meldingstjenesten i It's learning...

Men det er en viss logikk i koblingen mellom It's learning og akkurat dette partiet:
  • Begge har fått makt i skolen uten at vi forstår hvorfor.
  • Begge har noe å fare med, men det finnes det gode alternativ for den som vil tenke selv.
  • Ingen av dem er tilpassa norsk skole anno 2009.

Ingen kommentarer: