19 oktober, 2009

NDLA og kvalitetssikring

Jeg oppdaget jeg at NDLA har publisert et par linjer om hvem jeg er, trolig i forbindelse med at de kjøpte noen bilder de fant her på Skrivestua.Nå har ikke Ståle Madland Schjelderup hatt noen innflytelse over denne informasjonen om Ståle Madland Schjelderup. Fotograf høres flott ut, og i den grad det stemmer, er jeg også samlivsterapeut, coach, landmåler, arkitekt, arkivar og et knippe andre ubeskytta titler.

Jeg har en gang kommet med innspill til noen om samlivet deres, jeg har coacha en elev, jeg har målt opp min egen tomt, jeg har tegnet skisser til garasje og jeg har aktivert noen av mine papirer. Og jeg har altså knipsa noen bilder i forbifarten og publisert dem på bloggen min, (her og her).

Journalistikkstudiet hamrer dette inn i skallene på studentene: Hvis leseren oppdager at avisen slurver med navn og titler, vil troverdigheten til det andre som publiseres med rette bli redusert.

Jeg googla "NDLA + kvalitetssikring", og kom over en NDLA-artikkel om kvalitetssikring. Der fant jeg denne:Hva er NDLAs normer? Jeg er helt enig med det som står litt lenger nede i artikkelen, om at man kan "like godt å venne seg til å tenke kvalitetssikring allerede fra første skoledag".

NDLA er for lengst forbi første skoledag. Kanskje vi trenger flere enn ett alternativ når det gjelder digtale læremidler?

1 kommentar:

Marion Federl sa...

Hei!

Jeg er den som i sin tid kjøpte de bildene du nevner ovenfor, på vegne av NDLA. Det hadde vært kjekt om du hadde gitt beskjed direkte til meg om at opplysningen er feil, så kunne vi fjerna den straks.

Jeg synes ellers at du trekker (eller trakk, for det er jo noen år siden du skreiv dette) en voldsom konklusjon ut fra noe som tross alt er en bagatell som lett kunne blitt gjort noe med.

Vennlig hilsen
Marion Federl