23 mars, 2010

En visste-du-liste om medienorge


Viste du at...
  • Facebook daglig har flere norske brukere enn VGs papiravis har lesere?
  • VG og Dagbladet alene stod for halvparten av opplagsfallet i 2008?
  • Morgenbladet har firedoblet opplaget i løpet av ti år?
  • vi ser på TV mer enn tre timer per dag?
  • radiolytting er den mediebruken som endrer seg minst?
  • VG Nett hadde nesten 3 millioner brukere per uke i 2008?
  • Schibsted eier 6 av de 10 største avisene i Norge?
  • avisenes økonomiske resultat ble halvert i 2008?
  • vi nå har 16 norske, riksdekkende TV-kanaler - 11 flere enn i 1999?
  • 14 lokale TV-kanaler er lagt ned i 2009
Opplysningen kom dumpende på mail fra medienorge. Mer finner du i publikasjonen Medieåret 2008-2009. Medieutvikling i Norge: Fakta og trender.

Publikasjonen kan lastes ned her (som pdf) eller fra medienorges nettsider, www.medienorge.uib.no.

Der finnes det også ei lang liste med av andre interessante tall og fakta som viser medieutviklingen i Norge, enten det handler om avislesing, kjøpefilm-statistikk, antall ansatte i TV-kanaler, mobilabonnement eller nedlasting av musikk (for å nevne noe).

Her forteller medienorge hvem de er.

Ingen kommentarer: